Multiarena till Grytnäs

Grytnäs friskola valde att investera i en arena 12 x 24 meter med innebandymål & konstgräs till skolan.

Markarbetet utfördes med perfekt resultat av Grytnäs Gräv i Avesta.