Oasens Ishall Kungälv Kommun

Även Kungälvs Kommun har valt Swerink som leverantör av ny hockeysarg till sin Ishall Oasen i centrala Kungälv.