Vår nyaste design

Vi har lyssnat på våra kunder och tagit fram en design med 5,5 meters radie på vår allaktivitets sarg plastic, detta underlättar för Er som väljer att spola is i den eftersom radien underlättar spolning och snöröjning av arenan.

1491