Vertikalport Hockeysarg

Vår senaste produkt ger Er i hallen bättre miljö samt spar energi och ger bättre is eftersom Ni sparar kylan inne på rinken.

1777