Tillbehör

Vi har nya stabila stöd på vår Elite-sarg, finns även som ombyggnadssats till sargar med de gamla stöden.

Vår nya vagn med delbart övre rör underlättar för juniorer att handha vår sarg genom att lyften inte blir så höga.

659