Sargblock med PC

För att få bättre uppsikt över ungdomarna inne på vår arena så finns sargsektioner med klart polykarbonat som tillval i delar av sargen.

699